3 000 m² ärikinnisvara
ja üle 20 üürnikku

MEIST

OÜ Nordic Capital Management pakub ärikinnisvara omanikele kinnisvara haldamise teenust.

Meie firma eesmärk on Teie ärikinnisvara väärtuse ja tootluse säilitamine ning kasvatamine. Meid iseloomustab täpsus ning usaldusväärsus konfidentsiaalse informatsiooniga töötamisel.

Selle tulemusena suudame igale kinnisvara investorile pakkuda personaalset teenust – suudame kiiresti ning täpselt rahuldada iga investori vajadusi.

eesmärk

on Teie investeeringu väärtuse ja tootluse säilitamine ning kasvatamine.

väärtused

meie osutame "üürirahavoogude juhtimise" teenust individuaalse lähenemisega, kvaliteetselt ja operatiivselt.

kliendid

on ärikinnisvara omanikud ja investorid, kes vajavad abi töös üürnikega ja üürilepingute teenindamisel.

copyright ©2020