Teenused

Ärikinnisvara haldamine

Meie äriühing tagab täielikku usaldusväärset haldamist Teie ärikinnisvarale, säilitades ja kasvatades Teie investeeringu tootlust. OÜ Nordic Capital Management pakub professionaalset ärikinnisvara haldamise teenust:

Üürisuhete juhtimine

Teenus hõlmab igapäevast tööd üürnikega. Lühidalt saab seda teenust nimetada ka "rahavoogude juhtimiseks".

üürnike otsing ja üüriläbirääkimised

üürilepingute sõlmimine ja monitooring

üüri- ja kommunaalarvete administreerimine

üürilaekumiste monitooring

aruandlus ja täituvuse monitooring

Korrashoiu koordineerimine

Teenus hõlmab igapäevast tööd järgmiste partneritega: üürnikud, kinnisvara korrashoiu firmad, teenuste hankijad, riigiametid, kindlustusseltsid jne.

üürnikele - kommunaalteenustega varustamist, turvalist ja ohutut töökeskkonda

hoonele - vajalikku jooksvat hooldust ja remonti

kinnisvara omanikule - rahavoogu

copyright ©2020